Data Scientist | 01/09/2017 - 01/10/2018

Salary

$350 - $500

Location

137 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Summary Job Details

Job Level

Employees

Job Categories

Engineering

Preferred Language


What You Will Do

- Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích và thiết kế hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu OLTP, OLAP, xây dựng Tool ETL chuyển dữ liệu từ OLTP sang OLAP. Xây dựng thống kê, dự đoán từ tập dữ liệu.
- Khai phá dữ liệu (Data Mining), BI (Business Intelligence).
- Hiểu biết về SSRS, SSIS,...

What You Are Good At

- Sử dụng thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MS SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, ...).
- Có hiểu biết tốt về cơ sở dữ liệu ER. Có thể thiết kế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.
- Có kiến thức tốt về OLTP, OLAP, ETL, Data Mining, Business Intelligence.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

+ Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực: Data Mining, BI, Machine Learning, AI.
- Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng các giải pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
- Có hiểu biết tốt về thuật toán và toán học (Toán rời rạc, Đại số, Giải tích, Xác suất Thống kê) là một lợi thế.

You Should be at

Related Jobs

Microsoft Innovation Center at Duy Tan University

About Our Company

Company size: 100

Trung tâm sáng tạo Microsoft tại Đại Học Duy Tân được chính thức thành lập ngày 09/6/2014 trên cơ sở hợp tác giữa Đại Học Duy Tân và Microsoft Việt Nam. Với đội ngũ kĩ sư và lập trình viên chuyên nghiệp, trẻ, sáng tạo. Hiện tại, Trung Tâm đang phát triển những sản phẩm phần mềm, ứng dụng di động và game theo đơn đặt hàng của Microsoft Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân

Contact

Phone: (0236) 3653 561 - 3650 403 - 3827 111

Email: mic@duytan.edu.vn

Website: http://mic.duytan.edu.vn

Address: 137 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Contact Person: Võ Đức Toàn