Electrical Engineer | 04/09/2017 - 01/12/2018

Salary

$200 - $350

Location

137 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Summary Job Details

What You Will Do

Thiết kế các mạch điều khiển và mạch công suất.
- Lập trình cho các mạch điều khiển ( lập trình cho các loại vi điều khiển như STM, AVR, MSP430,…)
- Cập nhật các chuẩn IoT hiện đại cho các sản phẩm hiện tại và tương lai.
- Đưa ra các ý tưởng cải tiến kỹ thuật và các ý tưởng sản phẩm mới.
- Lập giải pháp cho các ý tưởng.

What You Are Good At

** Yêu cầu cho Chuyên viên thiết kế Mạch điện tử:
- Học các chuyên ngành Điện điện tử, Điện tử viễn thông, Tự động hoá hoặc Cơ điện tử
- Học tốt các môn điện tử cơ bản, điện tử công suất
- Có kinh nghiệm thiết kế mạch công suất, mạch điều khiển trên Orcad, Altium hay Eagle,...
- Khả năng phân tích tìm ra lỗi mạch tốt
** Yêu cầu cho Chuyên viên lập trình firmware:
- Biết lập trình hướng đối tượng, lập trình C/C++
- Có kinh nghiệm lập trình ít nhất là một trong các vi điều khiển AVR, PIC, STM8, STM32, MSP430 hay Arduino
- Có tư duy logic và kỹ năng phân tích lỗi

You Should be at

Related Jobs

Microsoft Innovation Center at Duy Tan University

About Our Company

Company size: 100

Trung tâm sáng tạo Microsoft tại Đại Học Duy Tân được chính thức thành lập ngày 09/6/2014 trên cơ sở hợp tác giữa Đại Học Duy Tân và Microsoft Việt Nam. Với đội ngũ kĩ sư và lập trình viên chuyên nghiệp, trẻ, sáng tạo. Hiện tại, Trung Tâm đang phát triển những sản phẩm phần mềm, ứng dụng di động và game theo đơn đặt hàng của Microsoft Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân

Contact

Phone: (0236) 3653 561 - 3650 403 - 3827 111

Email: mic@duytan.edu.vn

Website: http://mic.duytan.edu.vn

Address: 137 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Contact Person: Võ Đức Toàn