Website Developer | 31/08/2017 - 01/02/2018

Salary

From: $1,300

Location

137 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Summary Job Details

Job Level

Employees

Preferred Language


What You Will Do

- Tham gia các dự án phát triển Website của công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

What You Are Good At

- Có kinh nghiệm lập trình Web Application trên một năm.
- Thành thạo các ngôn ngữ lập trình và công nghệ .NET như ASP.Net
- Biết sử dụng SQLServer DB
- Có kinh nghiệm lập trình WebServices, Multi Brower là một lợi thế
- Thích làm việc trong các dự án mang tính dài hạn
- Tư duy lập trình tốt
- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
- Sẵn sàng học hỏi thêm khi có yêu cầu
- Sẵn sàng làm việc trong một quy trình và bảo mật khắc khe
- Biết về lập trình Front - End

You Should be at

Related Jobs

Microsoft Innovation Center at Duy Tan University

About Our Company

Company size: 100

Trung tâm sáng tạo Microsoft tại Đại Học Duy Tân được chính thức thành lập ngày 09/6/2014 trên cơ sở hợp tác giữa Đại Học Duy Tân và Microsoft Việt Nam. Với đội ngũ kĩ sư và lập trình viên chuyên nghiệp, trẻ, sáng tạo. Hiện tại, Trung Tâm đang phát triển những sản phẩm phần mềm, ứng dụng di động và game theo đơn đặt hàng của Microsoft Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân

Contact

Phone: (0236) 3653 561 - 3650 403 - 3827 111

Email: mic@duytan.edu.vn

Website: http://mic.duytan.edu.vn

Address: 137 Nguyen Van Linh Street, Da Nang City

Contact Person: Võ Đức Toàn